جهت اطلاع از لیست نشریات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی دکمه دریافت را کلیک نمایید. دانلود
(معیارها)
ردیف
عنوان
ISSN
برخی از نمایه های پوشش دهنده
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
تاریخ ورود به سیاهه
Loading data from server
ردیف
عنوان
سایت اصلی
آدرس سایت جعلی
Loading data from server